Lisäsimme testosteronikokeen Ikioma mies -labrapaketiin

Nyt entistäkin laajempi testikokonaisuus miehille
Biologisesti testosteroni tekee pojista miehiä, koska se kehittää sukuelimiä, kasvattaa karvoitusta ja madaltaa ääntä.

Aikuisena mies tarvitsee testosteronia sukuvietin ja siittimen erektion kehittymiseen, siittiöiden tuotantoon sekä lihasten ja luiden kunnon ylläpitoon.

Testosteroni tukee myös paljon laajemmin miehen hyvinvointia. Esimerkiksi alakuloisuus sekä uupumus voivat viestiä testosteronin vajeesta.

Huolena on nyt se, että miesten testosteronin tasot ovat vähentyneet maailmalla merkittävästi.

Testosteronin määrä vähenee miehillä luonnostaan, mutta nykyinen väheneminen on luonnoton ilmiö, joka rapauttaa miehiä.

Mieshormonin väheneminen on havaittu, kun on verrattu saman ikäisiä miesryhmiä eri vuosikymmeniltä.

Ensimmäiset näytöt saatiin vuonna 2007 Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism -tiedelehdessä julkaistuista tutkimuksista, joissa oli yhdysvaltalaisia ja tanskalaisia miehiä.

Yhdysvalloissa testosteronitasot ovat laskeneet jo 1980-luvulta lähtien noin prosentin vuosittain.

Samaa alamäkeä liukuvat myös suomalaismiehet. Se ilmeni European Journal of Endocrinology -tiedelehdessä vuonna 2013 julkaistusta tutkimuksesta, jota johti Turun yliopiston fysiologian professori Jorma Toppari.

Topparin ryhmä tarkasteli miesten eri ikäryhmiä, joista nuorin oli 25–29-vuotiaat ja vanhin 70–74-vuotiaat.

Testosteronin määrä väheni muutamassa vuosikymmenessä peräti 37 prosenttia 60–69-vuotiaiden ryhmässä. Se paljastui, kun tutkijat vertasivat sen ikäisiä miehiä, jotka olivat syntyneet vuosina 1913–1922 ja 1942–1951.

Mieshormonin väheneminen näkyi myös ikäryhmissä, jotka olivat syntyneet myöhempinä vuosikymmeninä.

Vähäisestä testosteronista kärsivillä miehillä ilmenee huomattavasti suuremmalla todennäköisyydellä useita kroonisia sairauksia, kertoi tutkimus Nature-tiedelehdessä keväällä 2018.

Heillä on enemmän sydän­sairauksia ja diabetesta verrattuna ikätovereihin, joilla on normaali testosteronitaso. Mukaan on laskettu myös suhteellisen nuoret miehet, alle 40-vuotiaat.

Yhteys oli erityisen vahva nuorimmissa ja vanhimmissa osallistujissa. Tulokset pätivät myös, kun tutkijat sulkivat taustavaikuttajista lihavuuden ja lihasvoiman suuruuden.

Mikä miehisyyttä murentaa?

Ensimmäisenä tutkijat nostavat valokeilaan lihavuuden.

Lihavuus vaikuttaa olennaisesti testosteronin määrään. Sitä selittää se, että lihavien miesten sukupuolihormonia sitovan globuliinin (SHBG) tuotanto maksassa vähenee.

”Lihavuuden yleistyminen heijastuu testosteronitasoihin. Se ei yksinään selitä muutoksia, sillä painoon suhteutettunakin testosteronipitoisuudet ovat vähentyneet”, Toppari huomauttaa.

Myös lääkkeiden lisääntynyt käyttö saattaa osaltaan vähentää mieshormonia, arvioi yhdysvaltalaisia tutkimuksia johtanut Thomas Travison yhdysvaltalaisesta New England -tutkimuslaitoksesta.

Mieshormonin määrää voivat alentaa muun muassa jotkin masennuslääkkeet, kipulääkkeinä käytettävät opioidit ja spironolaktoni, joka on verenpaine- ja nesteenpoistolääke. Näin arvioi järjestö International Society for Sexual Medicine, joka tukee seksuaaliterveyden tutkimusta.

Terveyskirjasto kertoo, että arvioiden mukaan ainakin joka kymmenes miesten impotenssi tai erektiohäiriö johtuu lääkkeiden käytöstä.

Kyky tuottaa testosteronia voi olla puutteellista kiveksen kehityshäiriöiden takia.

Toppari selvittää, että kiveksen kehitys on herkkä ulkoisille häiriöille sikiö- ja syntymän jälkeisessä varhaisessa kehityksessä.

Useiden kemikaalien on todettu haittaavan kiveksen kehitystä ja toimintaa. Tällaisia kemikaaleja ovat useat palonestoaineet, pinnoitteina käytetyt perfluoriyhdisteet ja muovinpehmentiminä käytetyt ftalaatit, Toppari luettelee.

Myös muoviteollisuuden laajasti käyttämä bisfenoli A (BPA) sekä bakteereita ja sieniä tuhoava triklosaani häiritsevät ihmisten hormonijärjestelmää, ilmeni Environmental Health Perpective -tiedelehdessä vuonna 2016 julkaistussa tutkimuksessa.

Nämä kemikaalit joko jäljittelevät naishormoni estrogeenia tai estävät testosteronin aktiivisuutta.

Kun tällaiset kemikaalit päätyvät ympäristöön ja ravintoketjuun, niitä on tutkijoiden mukaan erittäin vaikea poistaa.

Useiden kemikaalien yhteisvaikutus voi häiritä Topparin mukaan kivesten kehitystä ja myöhempää toimintaa, vaikka altistuminen yksittäisille kemikaaleille jäisi vähäiseksi.

”Teollisuus on oma-aloitteisesti vetänyt pois markkinoilta kaikkein haitallisimpia yhdisteitä, osa on kielletty kansallisilla tai kansainvälisillä säädöksillä ja joistakin kiistellään edelleen.”

Alhaiset testosteronitasot linkittyvät myös heikentyneeseen hedelmällisyyteen ja huonoon siemennesteen laatuun.

”Suomessa siemennesteen laatu on heikentynyt selvästi 2000-luvulla, hiukan myöhemmin kuin muualla Euroopassa. Tulemme siis hiukan jälkijunassa, ja tämä myötäilee sodanjälkeistä elintason nousua ja kemikaalikuorman kasvua”, Toppari sanoo.

Näin päädymme Suomen alhaiseen syntyvyyteen – testosteronivajeella on osansa Suomenkin hiipuneissa syntyvyysluvuissa.

”Alhainen syntyvyys ei ole pelkkää vapaaehtoista, yhteiskunnallisiin asioihin liittyvää muutosta, vaan esimerkiksi jokaisen avusteisen lisääntymisen avulla syntyneen taakse jää kaksi lasta, jotka eivät koskaan syntyneet, koska avusteinen lisääntyminen ei onnistunut.”

Toppari tähdentää, että avusteisen lisääntymisen osuus syntyneistä lapsista on nykyään ennätyksellisen korkea.

”Jos siis kaikki koeputkihedelmöitykset tai siittiöiden mikroruiskutuksella tapahtuneet hedelmöitykset onnistuisivat, syntyvistä lapsista noin joka viides olisi saanut näin alkunsa.”

Mieshormonin vajetta voi hoitaa yksittäisillä miehillä testosteronihoidolla. Ne ovat lisääntyneet reippaasti 2000-luvulla.

Reseptejä kirjoitetaan usein myös dopingaineiden lopettamiseen liittyvien vierotusoireiden vuoksi, kirjoittaa sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Sari Metso Lääkärilehdessä.

Tyypillinen harhakäsitys potilailla on, että korvaushoidossa annettu testosteroni tulee ikään kuin kivesten tuottaman testosteronin ”päälle”, sanoo Helsingin yliopiston urologian apulaisprofessori Antti Rannikko

”Näin ei ole. Testosteronin korvaushoito johtaa siihen, että elimistön oma testosteronin tuotanto loppuu niin sanotun negatiivisen palautevaikutuksen takia. Silloin potilas on lääkkeenä annetun testosteronin varassa”, Rannikko sanoo.

Siksi ulkoa annettu testosteroni voi johtaa myös esimerkiksi hedelmällisyyden suhteen ojasta allikkoon, sillä siittiöiden tuotanto loppuu, Toppari jatkaa.

Erityisen hyviä tutkimuksia, joissa kiistatta osoitettaisiin testosteronihoitojen hyödyt ja haitat, ei Rannikon mukaan ole.

”Ehkä suurin ongelma koko asiassa on se, että tosielämässä korvaushoitoa annetaan todennäköisesti monille miehille, jotka siitä eivät hyödy”, Rannikko toteaa.

”Hoitoa saatetaan antaa, vaikka testosteronin määrä ei olisi toistetusti mitattuna oikeasti matala ja potilaalla olisi samanaikaisesti selviä lähinnä seksuaalifunktion oireita, kuten alhaista seksuaalista halukkuutta ja erektiohäiriöitä.”

Isolla osalla miehistä matalan testosteronin ja oireiden taustalla on ylipaino, Rannikko tähdentää. Lääkkeiden syönnin sijasta usein kannattaisi laihduttaa.

Kiveksiä vahingoittavat sairaudet eli kivessyöpä, piilokives ja kivesten tulehdukset voivat johtaa kivesten häiriöön. Siitä voi seurata myös testosteronin puutostila. Nopeasti yleistyneen kivessyövän taustalla voi Duodecim-lehden tutkimuskatsauksen mukaan voi olla altistus antiandrogeenisille haitta-aineille. Ne ovat mieshormonien vastavaikuttajia.

Ajankohtaista asiaa terveydestä