Ajanvaraus
Ikioma Lääkäri

Ajanvaraus
Ikioma Hammas

Lääkärikeskus Ikioman potilasasiamies


Jos asiakas kokee tulleensa terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiamiehen kanssa. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. 

Potilasasiamies

  • neuvoo ja avustaa muistutusten teossa
  • tiedottaa ja neuvoo potilaan oikeuksista ja asemasta
  • edistää muilla tavoin potilaan oikeuksien toteutumista

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivut


Tyytymättömyys hoitoon

Jos olet tyytymätön saamaasi tai omaisesi saamaan hoitoon tai kohteluun, asian selvittely on hyvä aloittaa hoitopaikan kanssa käytävällä avoimella keskustelulla. Näin on mahdollista selvittää esimerkiksi mahdolliset väärinkäsitykset.

Mikäli keskusteluista ei ole toivomaasi apua, voit tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle. Muistutus voi olla vapaamuotoinen tai voit käyttää Lääkärikeskus Ikiomasta saatavaa valmista lomaketta. Muistutukseen on hyvä kirjoittaa mahdollisimman selkeä ja tarkka kuvaus asiasta, josta haluat tehdä muistutuksen.

Terveydenhuollon toiminnasta vastaavan johtajan on vastatta sinulle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa. Vastauksessa kerrotaan, miten asia on hoitopaikassa selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin on mahdollisesti ryhdytty.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä kantelun aluehallintovirastolle tai, jos asia koskee kuollutta henkilöä, Valviralle. Kantelun voi tehdä myös ilman muistutuksen tekemistä, mutta muistutus on usein nopein tapa saada selvyys asiaan.

Voit lukea lisää ohjeita mm. muistutuksen ja kantelun tekemisestä Valviran sivuilta.


Lääkärikeskus Ikioman ja hammaslääkärikeskuksen potilasasiamies

Niina Puukko
015 321 320
niina.puukko@ikiomalaakari.fi